Kategorie
Kraje nordyckie

Państwo przyjazne kobietom

Niesprawiedliwe różnice w płacach kobiet i mężczyzn zajmują najważniejsze miejsce w manifeście wyborczym Inicjatywy Feministycznej (Feministisk initiativ). Przedsiębiorstwa, które dyskryminują kobiety pod względem płac powinny mieć zakaz prowadzenia działalności.  

Nie opowiadamy się za polityką płac, która polega na tym, że parlament podejmuje decyzje odnośnie pensji (Więcej w: Unijne minimalne wynagrodzenie. Dlaczego Szwecja jest przeciwko?). Lecz państwo musi ingerować tam, gdzie dochodzi do dyskryminacji – powiedziała rzeczniczka Inicjatywy Feministycznej (F!), Gudrun Schyman.  

F! opowiada się za utworzeniem komitetu, który przygotuje zasady obowiązujące na rynku płac i będzie odpowiadał za monitoring pracodawców. Ci, którzy nie zastosują zasad równej płacy za taką samą pracę zostaną ukarani zakazem prowadzenia działalności.  

Drugą zasadniczą kwestią, którą podejmuje się F! jest przemoc mężczyzn wobec kobiet. Dane statystyczne mówią, że co czwarta kobieta była chociaż raz w życiu narażona na przemoc ze strony mężczyzn. F! domaga się przejęcia przez władze rządowe i samorządowe odpowiedzialności za los kobiet i dzieci, które doznały przemocy ze strony mężczyzn. Ustawa o opiece społecznej (socialtjänslagen) musi tak zostać zmieniona, aby władze miały obowiązek zatrudniać kvinnojourer*. W tej chwili w ustawie jest zapis zalecający wsparcie kvinnojourer.  

Trzecią kwestią jest nałożenie na rodziców obowiązku równego podziału dni wolnych od pracy przeznaczonych na opiekę nad dzieckiem (individualiserad föräldraförsäkring). Obecnie 83% osób, które biorą wolne do opieki nad dzieckiem, to kobiety. To zasadniczo wpływa na ich późniejszą sytuację na rynku pracy oraz gorsze pensje. 

Gdy pracodawca patrzy na młodą kobietę, widzi w niej potencjalną matkę w ciąży. Gdy ten sam pracodawca patrzy na młodego mężczyznę, widzi w nim człowieka sukcesu. – dodaje Schyman. 

Manifest wyborczy podnosi również kwestię wprowadzenia takich zmian, żeby nikt w społeczeństwie nie czuł się dyskryminowany. 

(źródło: Stockholm TT, Löner och våld i FI-manifest, http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12183903.asp , 23.03.2006r.)

kvinnojourer* – wolontariuszki, które pomagają kobietom, które doznały przemocy mężczyzn