Kategorie
Kraje nordyckie

Tacierzyńskie i macierzyńskie, po równo

Partie prawicowe i Partia Lewicy (vänsterpartiet) protestują przeciwko propozycji rządu i Partii Zielonych (miljöpartiet de gröna) dotyczącej równego dzielenia zasiłku na dziecko pomiędzy rodzicami. W przypadku rodziców nie mieszkających razem, zasiłek na dziecko jest wypłacany automatycznie matce, chyba, że oboje rodzice wskażą, że ma go otrzymywać ojciec.

Dzięki propozycji rządu, rodzice dzieliliby się nie tylko zasiłkiem, ale również kosztami utrzymania i wychowania dziecka. Nie do zaakceptowania dla szwedzkiej prawicy jest to, że taki podział mógłby nastąpić w przypadku złożenia wniosku przez jednego z rodziców. Prawicowi politycy uważają, że to wywoływałoby konflikty między rodzicami, a w konsekwencji źle wpływałoby na rozwój dziecka.

Zarówno ombudsman ds. dziecka i ombudsman ds. równego statusu kobiet i mężczyzn zauważyli, że w przypadku wprowadzenia dzielonego zasiłku, również koszty utrzymania i wychowywania dziecka powinny być dzielone. Natomiast niewiele gmin wprowadziło możliwość sporządzania dwóch faktur z wydatkami na dziecko. Na ogół jest to jednak jedna faktura, przesyłana tam, gdzie dziecko jest zameldowane, czyli niemal zawsze do matki.

( źródło: Dagens Nyheter, 9.02.2006 r.)