Kategorie
Kraje nordyckie

Kobiety lepiej chronione przez państwo

Rząd złożył propozycję zaostrzenia ustawy O tajemnicy służbowej (sekretesslagen), aby m.in. chronić zagrożone, prześladowane kobiety. W urzędzie skarbowym istnieje możliwość utajnienia danych osobowych. Jest to możliwe na trzy sposoby: poprzez objęcie tajemnicą służbową lub nie ujawnianie adresu w ewidencji ludności lub poprzez wpisanie fałszywych danych osobowych. Niestety istnieje szereg urzędów, w których nie ma prawnej możliwości ochrony danych osoby, której życie jest zagrożone. Minister sprawiedliwości, Thomas Bodström wyjaśnia, że rząd zaostrzając ustawę O tajemnicy służbowej, szczególnie chce wziąć w obronę kobiety prześladowane przez swoich byłych partnerów. „Wiele kobiet musi uciekać i zaczynać wszystko w innym miejscu, wyłącznie, dlatego, że mężczyzna wykorzystał lukę w prawie”. – dodaje Bodström . Nad propozycją rządu parlament ma obradować w połowie marca. Zaproponowano wprowadzenie zmian od pierwszego września.

(źródło: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, 12.02.2006)

*Thomas Bodström, (ur. 1962), żonaty, czwórka dzieci.