Kategorie
Kraje nordyckie

Rasiści powtarzają klasę

Uczniowie ostatnich klas gimnazjum Ytterbyskolan w Kungälv mogą nie dostać zaliczenia z wiedzy o społeczeństwie, jeśli okaże się, że sympatyzują z rasistowskimi i nazistowskimi organizacjami. Plan zajęć w szkole powinien tak zostać opracowany, aby uczniowie poznali podstawowe dla społeczeństwa wartości demokratyczne.

Jest to jeden z najważniejszych celów i jeśli się go nie osiągnie wówczas nie można otrzymać zaliczenia z przedmiotu – powiedziała dla Ekot, Ann-Charlotte Brandberg, dyrektorka szkoły.

Jak dodała Brandberg, uczniowie nie mogą obrzucać kolegów i koleżanek oraz innych osób obraźliwymi wyzwiskami. Ingegärd Hillborn, szef działu prawnego w Skolverket ma wątpliwości co do działań podjętych przez szkołę.

-Jeśli nauczyciel uczył demokracji i zasad demokratycznych a uczniowie pokazują, że rozumieją te zasady lecz mimo tego mówią „uważam, że dyktatura jest lepszym sposobem władzy”, to może jest tak, że uczniowie mają wiedzę na temat demokracji lecz mają odmienne poglądy. Oceniana powinna być wiedza – mówi Hillborn dla Ekot.

Minister odpowiedzialny za gimnazja i szkoły średnie, Ibrahim Baylan nie chce komentować decyzji Ytterbyskolan .

Minister uważa, że chodzi o to, jak realizuje się plan zajęć, i że Skolverket* ma nadzór nad tym. Dlatego doszedł do wniosku, że nie będzie komentował decyzji szkoły – wyjaśniła sekretarz prasowa Maria Persdotter.

Jan Björklund, kandydat Ludowej Partii Liberałów (folkpartiet) na ministra edukacji uważa, że szkoła popełnia błąd. Uważa, że nie można obniżyć oceny ucznia za jego poglądy. W zamian za to opowiada się za ocenami z zachowania, które pomogłyby szkołom w ustalaniu norm w nich obowiązujących. Ocena taka mierzyłaby, jak uczniowie odnoszą się do siebie.

(źródło: Kungälv TT, Rasistisk åsikt ger underkänt betyg, http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12236295.asp , 29.03.2006r.)

Skolverket– urząd administracji centralnej zajmujący się szkolnictwem dzieci, młodzieży i dorosłych, działalnością przedszkoli i działalnością ośrodków zajmujących się organizacją czasu wolnego dla dzieci oraz działalnością rodzinnych przedszkoli** Skolverket określa priorytety, informuje, wpływa i bada tę działalność w celu jej polepszenia.

** rodzinne przedszkola (familjedaghem albo dagmamma) – jeśli rodzice chcą, aby dziecko przebywało w mniejszych grupach mogą wybrać rodzinne przedszkola. W tym przypadku opiekun/opiekunka zajmuje się dzieckiem w swoim własnym domu. Najczęściej dziecko przebywa wówczas dużo na świeżym powietrzu. Rodzinne przedszkola przyjmują dzieci w wieku 1 – 9 lat. Rodzinne przedszkola mogą być prywatne i gminne. Opiekunowie w tych przedszkolach współpracują tworząc sieć. Spotykają się często, tak, że dziecko ma kontakt z innymi dziećmi. W ramach takiej sieci organizuje się zastępstwo, w razie choroby opiekuna/opiekunki. Zwykłe przedszkole (allmän förskola) może być uzupełnieniem takiego rodzinnego przedszkola. Dzieci, które mają 4-5 lat mogą spędzić w nim 3 godziny dziennie.