Kategorie
Kraje nordyckie

Równy facet

Po tym, jak w Szwecji wprowadzono jawny proces rekrutacji na stanowiska kierownicze: zaczęto ogłaszać nabory w mediach, zatrudniono profesjonalne agencje doradztwa personalnego do przeprowadzania procesu rekrutacji, coraz więcej kobiet zaczęto wybierać na szefowe. Przyjmując tytuł „Gubbe mot strömmen”, nagrodę przyznawaną szefom, którzy przyczynili się do równouprawnienia w swojej firmie, Fredrik Reinfeld premier Szwecji podkreślił, że zmiana polityki kadrowej sprawiła, że więcej kobiet objęło stanowiska kierownicze w administracji.

W chwili obecnej połowę stanowisk kierowniczych w szwedzkiej administracji sprawują kobiety, połowę mężczyźni a 20 % spośród nich to imigranci. Podczas wywiadu, jaki towarzyszył inauguracji wręczenia nagrody „Gubben mot strömmen”, premier Reinfeld podkreślił, że z pewnością dałoby się uniknąć obecnego kryzysu światowego, gdyby więcej kobiet sprawowało władzę. Mężczyźni, jak zaznaczył lubią ryzyko a system nagród zachęca ich do podejmowania coraz większego ryzyka.

Przed wyborami obecny premier Fredrik Reinfeld obiecał:

„Chcę, żeby społeczeństwo szwedzkie czuło, że ta osoba, która otrzyma stanowisko kierownicze w administracji państwowej, jest osobą, która najbardziej nadaje się na stanowisko, a nie tym, kto ma najlepsze kontakty”.

Fredrik Reinfeld

Premier liczy bardzo, że dobry przykład idący z góry posłuży przedsiębiorstwom prywatnym do zmiany ich polityki kadrowej, tak aby więcej kobiet zasiadało w radach nadzorczych spółek i nimi kierowało. Jak zauważył dziennikarz „Veckans Affärer” Gustav J:son Halth pierwsze korzyści już zbierają te przedsiębiorstwa i urzędy, który w wyniku nowej polityki kadrowej premiera, zyskały szefa, który ma właściwą wiedzę a nie właściwe powiązania polityczne.

Po wyborach krytykowano premiera za powołanie na stanowiska dyrektorów generalnych byłego premiera Görana Perssona w Sveaskog a byłego ministra obrony narodowej w Svenska Kraftnät. Nie były to jedyne błędne decyzje kadrowe. Do historii przejdą spektakularne zwolnienia, które sporo kosztowały skarb państwa. To właśnie za rządów Reinfelda Szwecja doczekała się najkrócej sprawującego urząd ministra, który podał się do dymisji w atmosferze skandalu.

Premier zmienił jednak swoją politykę kadrową a na efekty nie trzeba było długo czekać.

W poprzednich latach laureatami nagrody „Gubben mot strömmen” był m.in. Marcus Wallenberg (2001) dyrektor naczelny firmy Investor, który wspierał mężczyzn i kobiet w godzeniu życia rodzinnego z pracą, oferując rodzicom dzieci w wieku do 12 lat pomoc w sprzątaniu i opiece nad dziećmi.

źródła:
1) Camilla Wagner, Smarta direktörer gör det jämt, 13.02.2009 http://www.va.se//asikter/bloggar/kvinnormakt/2009/02/13/smarta-direktorer-gor-det/  
2) Gustav J:son Halth, Årets Gubbe mot strömmen, 3.03.2009, http://www.va.se/nyheter/2009/03/03/kompetens-betyder-fler-kvi/index.xml
3) Wagner, De vill ta dig till toppen, 2.03.2009, http://www.va.se//asikter/bloggar/kvinnormakt/2009/03/02/var-med-och-mingla-med-mak/