Kategorie
Kraje nordyckie

Szwecja jest kobietą

Jedną czwartą stanowisk kierowniczych w Szwecji sprawują kobiety. Najwięcej jest ich w polityce. Rządzą północną Szwecją, są liderkami w Europie w obsadzaniu zarządów firm.

Anita Göransson, profesor Uniwersytetu w Göteborgu, Uniwersytetu w Linköping oraz Lina Burström, które przygotowały raport „Płeć, władza a statystyki” (Kön, makt och statistik. SOU 2007:108) piszą na łamach dn.se, że kluczem do równouprawnienia w szwedzkiej polityce jest zagwarantowanie kobietom i mężczyznom równego dostępu do władzy i możliwości wpływania na społeczeństwo. Polityka równych szans oraz wieloletnie kształtowanie opinii publicznej odniosło swój skutek a najwyższe stanowiska kierownicze są w jednej czwartej obsadzone w Szwecji przez kobiety. Również konsultanci z firmy doradczej Heidrick och Struggles, którzy przeprowadzili badanie ankietowe 300 przedsiębiorstw europejskich, w tym 27 szwedzkich zgadzają się, że owocem szwedzkiej polityki pro równościowej jest najwyższy w Europie odsetek Szwedek w zarządach firm.

Najwięcej kobiet na stanowiskach kierowniczych znajduje się w polityce, zwłaszcza na szczeblu krajowym. Najbardziej zdominowaną przez mężczyzn partią, bo w 58% jest Folkpartiet liberalerna a najwięcej kobiet, aż 60% rządzi w partii lewicy – Vänsterpartiet. Im stanowiska są bardziej eksponowane i narażone tym samym na społeczny nadzór, tym więcej na nich kobiet. Najbardziej równouprawnionymi województwami (län), jeżeli chodzi o liczbę kobiet w samorządach jest Mälardalen i Norrland a najbardziej zdominowanymi przez mężczyzn Skåne, Småland i Blekinge. Najgorzej jest na poziomie lokalnym i regionalnym w takich obszarach, jak polityka, zarząd, kultura i media. Równie duża dominacja mężczyzn jest w przedsiębiorstwach notowanych na giełdzie, w prestiżowych ośrodkach akademickich oraz w takich partiach jak chadecja (kristdemokraterna) i moderaci (Moderata samlingspartiet). Mało kobiet sprawuje władzę w najbardziej opiniotwórczej prasie.

Zwyczajowo wysokie stanowiska w kościele szwedzkim oraz w wojskowości są zdominowane przez mężczyzn. Płeć wydaje się również mieć znaczenie przy obsadzaniu wysokich stanowisk w zarządach firm. Mniejsze szanse na awans mają kobiety w firmach prywatnych. Najwięcej menedżerek jest w sektorach związanych z edukacją, służbą zdrowia. Najwięcej mężczyzn pracuje przy produkcji, w budownictwie i rolnictwie. Szefowie wykonawczy, przewodniczący zwłaszcza samorządów, organizacji sportowych, niektórych związków zawodowych i organizacji pracowniczych to w większości mężczyźni. Badanie przeprowadzone przez firmę doradczą Heidrich och Struggles pokazuje, że w szwedzkich firmach, 21% członków zarządów to kobiety. W Europie sytuacja jest dużo gorsza, bo zaledwie średnio 8% kobiet dostaje się do zarządów firm. Najgorzej jest w Portugalii, gdzie odnotowano 0,7% kobiet.

źródła:
1) Anita Göransson, Lina Burström, Jämnast könsfördelning på väl syn liga toppjobb, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=732332&rss=572, 13.01.2008
2) Pär Ivarsson, Högst andel kvinnor i svenska styrelser, http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=1302858, 10.04.2007