Kategorie
Kraje nordyckie

Broń (nie) dla każdego

Średnio co trzynasty mieszkaniec Szwecji posiada broń. O pozwolenie na broń wystąpić może już osiemnastolatek i nie wymaga się od niego żadnych zaświadczeń lekarskich. Wystarczy być niekaranym przez ostatnie pięć lat.

O pozwolenie na broń ubiega się na policji. Praktycznie wystarczy mieć osiemnaście lat i być niekaralnym przez ostatnie pięć lat, aby je otrzymać. Otrzymanie broni myśliwskiej oznacza konieczność zdania egzaminu na myśliwego. Osoby zainteresowane posiadanie broni dla celów rekreacyjnych, np. miłośnicy strzelnicy muszą być członkami klubu strzeleckiego przez przynajmniej sześć miesięcy.

Od 1 lipca 2006 roku lekarze mają obowiązek zgłaszać policji osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi, osoby cierpiące na depresje, czy niedowidzące. W ten sposób próbowano zaradzić problemowi posiadania broni przez niepowołane osoby. Pomysł jednak spotkał się krytyką ze strony lekarzy, którym taki obowiązek kłóci się z zasadą tajemnicy lekarskiej.
Eva Nilsson Bågenholm, przewodnicząca Läkarförbundet (Związku Lekarzy) w wypowiedzi dla Sveriges Radio podkreśliła, że lekarze nie zgłaszają wszystkich osób policji, ponieważ obawiają się spadku zaufania dla służby zdrowia a to oznacza, że istniejące prawo jest nieskuteczne. Środowisko lekarzy wolałoby, aby wprowadzone zostały przepisy nakładające obowiązek przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, orzekającego zdolność do posiadania broni przez osoby ubiegające się o wydanie pozwolenia na broń.

Ten pomysł został jednak oceniony, jako nierozsądny przez samych myśliwych, których w Szwecji jest około 300 000 tysięcy, którzy nie widzą sensu, dla jakiego osoby zdrowe miałyby być zmuszane do okresowych kontroli u psychiatry.

W Szwecji około 650 000 osób posiada pozwolenie na broń. Liczba zarejestrowanej broni wynosi ponad 2 miliony. Opłata za wydanie pozwolenia wynosi 600 koron na pierwszą broń i 220 za każdą następną sztukę.

źródło:  
1) Thomas Berglund, Rödebyfallet skapar debatt om vapenregler, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_767229.svd, 12.01.2008
2) Anna-Karin Ivarsson, Alltfler krav på att vapenlagen ändras, http://sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1827094, 12.11.2008
3) Vapenlicens – http://www.polisen.se/inter/nodeid=19745&pageversion=1.jsp