Kategorie
Kraje nordyckie

Zabawy z bronią

Co szósty mężczyzna w każdym roczniku odbywa wojskową służbę zasadniczą, średnio 8 000 rocznie. Politycy i polityczki prawicowi uważają, że obowiązek służby wojskowej jest przeżytkiem a zapisane w prawie kary dla młodych ludzi, którzy nie chcą iść do wojska powinny zostać zniesione. Uważają oni, że przy braku zagrożenia inwazją na kraj, szwedzka armia powinna służyć jako siły stabilizacyjne, tzw. oddziały pokojowe w rejonach objętych wojną. Niestety zaledwie, co trzeci żołnierz deklaruje chęć udziału w misjach zagranicznych. W związku z tym pojawiło się pytanie o sens wydawania rocznie miliardów koron na szkolenie osób, które po odbyciu służby nie chcą zostać w armii.  

Zupełnie innego zdania są władze wojskowe, które uważają, że wprowadzenie wojska zawodowego będzie oznaczało problemy. Jako zły przykład wskazują armię amerykańską i jej zachowanie w Iraku. Armia nie chce konkurować o młode osoby z uniwersytetami i rynkiem pracy. Uważa, że tylko powszechna służba wojskowa gwarantuje jej odpowiedni poziom.  

Ostatnio specjalne oddziały spadochronowe ogłosiły nabór dla kobiet do wywiadu. Dr Sophia Ivarsson, zajmująca się studiami gender, która m.in. dla Departamentu Obrony przygotowała studium pt. „Perspektywa gender w siłach pokojowych” podkreśla, że kobiety w wywiadzie mają szczególne zadanie zapewnienia w rejonach objętych działaniami wojennymi bezpieczeństwa tamtejszym kobietom, uwzględnienie potrzeb kobiet i dowiedzenie się, za jakimi opcjami politycznymi opowiadają się, bo jak dodaje dr Ivarsson te potrzeby mogą być diametralnie inne od potrzeb mężczyzn.  W czasie rekrutacji do specjalnej jednostki spadochronowej – Fallskärmsjägarskolan  wszystkich, zarówno kobiety, jak i mężczyzn obowiązują te same reguły i wymagania.  

Równouprawnienie w armii szwedzkiej wciąż wzrasta. W grudniu 2005 r. było 4,4% kobiet oficerów zawodowych. Armia szwedzka robi wiele, aby osiągnąć balans płciowy, m.in. organizuje specjalne akcje poborowe dla kobiet w wieku 17-23 lata. 

(źródło: „Värnplikten har gjort „, sitt”, http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_13167774.asp , 11.07.2006r.; Alexandra Hernandi, „Pliktverket varnar för att slopa värnplikten”,  http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13172686.asp , 11.07.2006r.; Miriam Nordfors,  „Lås in vapnen”,  http://expressen.se/index.jsp?a=625714 , 4.07.2006r.; Maria Ringborg, „Försvaret söker fler kvinnor”, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=557179 , 4.07.2006r.)