Kategorie
Kraje nordyckie

Najlepsza finansistka na świecie

SEB , bank Wallenbergów ogłosił najlepszy w swojej historii raport kwartalny. Po piątkowym wystąpieniu na konferencji prasowej dyrektorki generalnej banku Anniki Falkengren,  odnotowano dodatkowy wzrost akcji banku o 0,6%. Główne biuro banku SEB przy Kungsträdgården stanowi centrum kapitalizmu szwedzkiego. Bank należy do piątego z rzędu pokolenia rodu Wallenbergów. Można powiedzieć, że Falkengren rządzi w dotychczasowym męskim bastionie. Falkengren obięła stery banku 1 stycznia 2006 r.Od kiedy zarządza SEB, odnosi on rekordowe wzrosty. 

Annika Falkengren rozpoczęła swoją karierę w SEB w 1987 roku. W latach 1971-72 doszło do fuzji Enskilda Banken i Skandinaviska Banken. To była trudna fuzja. Rodzina Wallenbergów nie była zgodna, co do połączenia banków. Przez lata bank był kierowany przez czterech „baronów”. W latach 1990 bank dotknął ciężki kryzys. Falkengren jest pierwszą dyrektorką generalną SEB. Wraz z objęciem tego stanowiska została jednocześnie wybrana do IIEB, organizacji 50 największych banków europejskich. Jest tam jedyną kobietą.  

Jak można przeczytać na stronach Näringslivet 24, Birgitta Johansson-Hedberg była pierwszą szefową banku w historii Szwecji. Zarządzała Föreningsbanken od 2000 do stycznia 2004 roku. Pierwszym bankiem, który zatrudniał kobiety, był Enskilda Banken. 

Komentatorki i komentatorzy oceniają bardzo wysoko styl przywódczy Falkengren. Słucha uważnie podwładnych i podwładne. Zostawia im sporo przestrzeni na samodzielne działanie. Jest niedościgniona tam, gdzie trzeba podjąć szybko, strategiczną decyzję. Jest szefową, która nie tworzy barier z personelem, przeciwnie jest typem szefowej, do której można bez problemu przyjść. Zawsze słucha argumentów drugiej strony.

Zajęła siódme miejsce na liście rankingowej szefowych i szefów. Na czele listy jest Margot Wallström a na 42 miejscu poprzednik Folkengren na stanowisku dyrektora generalnego  SEB, Lars Thunell. 

(źródło: Jessica Som Kempe, „Rekordresultat av SEB”, http://www.n24.se/dynamiskt/nyheter/did_13265069.asp , 21.07.2006r. ;Fredrik Braconier, „Första kvinnan på tronen”, http://www.n24.se/dynamiskt/nyheter/did_10944441.asp , 6.06.2005r.; Madeleine Svärd, „Stark på kommunikation”, http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_10297394.asp , 11.08.2005r. )