Kategorie
Kraje nordyckie

Równi mężczyźni za równouprawnieniem

Sieć organizacji mężczyzn popierających politykę równych szans kobiet i mężczyzn (Manliga nätverket – Sieć Mężczyzn) zmieniła nazwę na Riksorganisationen Män för Jämställdhet (Królewska Organizacja Mężczyzn na rzecz  Równouprawnienia).  

-Nowa nazwa podkreśla to, co jest najważniejsze, że prawdziwe równouprawnienie również jest sposobem na powstrzymanie sporej części przemocy mężczyzn wobec kobiet, dzieci a także wobec mężczyzn – mówi Klas Hyllander, sekretarz organizacji. 

Zapobieganie przemocy mężczyzn stanie się ważną kwestią dla organizacji. Aktualnie realizowany jest projekt, który stanowi seria broszur „Mężczyźni i równouprawnienie”. Inny projekt skupia się na rozwoju zorganizowanej pracy mężczyzn na rzecz równouprawnienia i wolności kobiet rozumianej, jako wolność od podporządkowania, przymusu patriarchalnego, zagrożenia, przemocy ze strony mężczyzn. W projekcie tym planuje się stworzenie nieformalnych grup mężczyzn w całym kraju.  

Män för Jämställdhet jest organizacją non-profit, niezależną politycznie, walczącą o zmiany w postawach mężczyzn i chłopców. Organizacja jest finansowana m.in. przez Socialstyrelsen (Główny Zarząd Zdrowia i Opieki Społecznej), Rädda Barnen, Allmänna Arvsfonden i rząd szwedzki. 

(źródło: Rzecznik ds. Równouprawnienia – Jämställdhetsombudsmannen, „Män för jämställdhet”, http://www.jamombud.se/news/Manforjamstalldhet.asp , 19.06.2006r.)