Kategorie
Kraje nordyckie

Prawie równe płace kobiet i mężczyzn

W dalszym ciągu utrzymują się różnice w płacach kobiet i mężczyzn, pokazuje najnowsze badanie przeprowadzone przez Medlingsinstitutet. Zgodnie z oficjalnymi statystykami płace kobiet pracujących na cały etat są niższe od pensji mężczyzn na analogicznych stanowiskach o 17%. Jest to uśredniona dana, która uwzględnia takie zmienne, jak zawód, wiek, wykształcenie. Gdy nie weźmie się tych zmiennych pod uwagę, wówczas różnice w płacach kobiet i mężczyzn wynoszą 8%.

Medlingsinstitutet przeprowadził bardziej szczegółowe badania i porównał zawód w zawód. W ten sposób uśredniając te dane otrzymano wskaźnik 7%. Analiza badań pokazuje, że największe różnice istnieją w sektorze prywatnym a najmniejsze w urzędach gmin. Badania potwierdziły również, że zawód, który maskulinizuje się zaczyna być lepiej opłacany. 

Medlingsinstitutet jest urzędem państwowym, zajmującym się mediacjami w konfliktach na rynku pracy. Działa również na rzecz właściwego ukształtowania płac. Jest również odpowiedzialny za oficjalne szwedzkie statystyki dotyczące płac. 

(źródło: Rzecznik ds. Równouprawnienia – Jämställdhetsombudsmannen, „Lönesklillnader mellan kvinnor och män består”, http://www.jamombud.se/news/LoneskillnadermellanCCE.asp , 13.06.2006r.)