Kategorie
Kraje nordyckie

Kobiety, mobilność i rynek pracy

Coraz więcej wysoko wykształconych kobiet podejmuje się zmaskulinizowanych zawodów. Jednak nadal segregacja płciowa jest przeszkodą na rynku pracy zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, uważa profesor Anita Nyberg. 

W ostatnim numerze „Arbetsmarknad och arbetsliv” (Rynek pracy i życie zawodowe) dodaje, że kobiety są bardziej mobilne na rynku pracy. Jest to różnego rodzaju mobilność, np. wybieranie raz zawodów zmaskulinizowanych, innym razem sfeminizowanych. Wcześniej takim zdominowanym przez mężczyzn zawodem był zawód psychologa. Obecnie proporcje odwróciły się i to więcej kobiet jest psycholożkami. W zawodach takich jak weterynarz, prawnik, dziennikarz, lekarz jest niemal po równo kobiet i mężczyzn. Wzrasta ilość mężczyzn w zawodach pielęgniarza czy nauczyciela w przedszkolu. Więcej kobiet niż mężczyzn decyduje się na zmianę miejsca zamieszkania w poszukiwaniu pracy. Wraz z wiekiem więcej mężczyzn decyduje się na migrację. Jednak wśród osób bezrobotnych więcej kobiet niż mężczyzn zdecyduje się na przeprowadzkę.  

Mężczyźni i kobiety spędzają niemal tyle samo czasu na dojazd do pracy, lecz mężczyźni częściej pokonują dłuższe odcinki. Ponadto mężczyźni częściej przemieszczają się służbowym samochodem, podczas, gdy kobiety korzystają z komunikacji publicznej. 

(źródło: Rzecznik ds. Równouprawnienia – Jämställdhetsombudsmannen, „Kvinnor mer rörliga på arbetsmarknaden än män”, http://www.jamombud.se/news/Kvinnormerrorligapaa.asp , 20.06.2006r.)