Kategorie
Kraje nordyckie

Kwoty w zarządach spółek

Spółki akcyjne mają cztery lata na wprowadzenie kwot w swoich zarządach, a te które nie zastosują się do prawa otrzymają kary w wysokości 150 000 koron (ok. 75 000 zł). Takie zmiany zapowiada nowy projekt ustawy o równej reprezentacji płci.

Zmiany dotyczą 360 szwedzkich spółek akcyjnych oraz 47 państwowych spółek akcyjnych, które w swoich zarządach przy obsadzaniu stanowisk muszą zastosować zasadę nie mniej niż 40 % kobiet lub mężczyzn. Kary będą stosowane przy powoływaniu zarządu za każdym razem. Jeżeli jakaś spółka powołuje zarząd cztery razy w roku i nie zastosuje prawa, zostanie każdorazowo ukarana kwotą 150 000 koron.

Prawo to wejdzie w życie 1 stycznia 2008 roku, jeżeli zostanie przegłosowane przez parlament. Spółki akcyjne otrzymają dwa lata na zastosowanie zmian. Natomiast od 2010 roku prawo to dotyczyłoby również pozostałych publicznych spółek, to znaczy takich, które mają prawo do emisji akcji do więcej niż 200 osób.

(źródło: Rzecznik ds. Równouprawnienia – Jämställdhetsombudsmannen, „Ojämn könsfördelning kan ge straffavgift”, http://www.jamombud.se/news/Ojamnkonsfordelningk.asp , 8.06.2006 r.)