Kategorie
Kraje nordyckie

Mężczyźni czytają coraz mniej

Jak podaje Rzecznik ds. Równouprawnienia na stronie internetowej swojego Urzędu, na podstawie raportu LO* , wzrosła liczba mężczyzn, którzy nie czytają książek. Szczególnie rzadko po książki sięgają robotnicy i urzędnicy. Raport „Läsande av böcker, klass och kön” (Czytelnictwo, klasa i płeć) bada przyzwyczajenia kulturowe,  występujące wśród różnych grup społecznych oraz analizuje, jak te przyzwyczajenia kształtują się od początku lat osiemdziesiątych XX wieku. 

Raport wykazał, że istnieją duże różnice w czytelnictwie w zależności od płci. O ile liczba mężczyzn czytających znacznie spadła, o tyle zmiany w czytelnictwie kobiet są niewielkie. Zdecydowanie więcej osób należących do SACO** oraz  do TCO*** czyta książki niż osoby zrzeszone w LO.  

  • LO– (Landsorganisationen i Sverige) to zrzeszenie 15 związków zawodowych, takich zawodów, jak: pielęgniarki, mechanicy samochodowi, osoby pracujące w restauracjach, sklepach, przy wydawaniu bezpłatnych posiłków w szkołach, w przedszkolach, fabrykach. W sumie 2 miliony osób jest zapisanych w LO. LO powstała około 100 lat temu. 5 sierpnia 1898 r. zebrały się osoby, które były zaangażowane w pracę związkową w Victoriateatern w Djurgården (Sztokholm). Celem tego spotkania było stworzenie organizacji, która połączyłaby wszystkich robotników. Tak powstało LO. Początki działalności LO sięgają czasów, gdy płace robotników były bardzo niskie, pracowało się po 14-16 godzin każdego dnia. Wyłącznie niedziele były dniami wolnymi od pracy. Nie było wówczas urlopów, ubezpieczenia zdrowotnego czy ubezpieczenia od wypadków przy pracy. Robotnicy nie mieli praw wyborczych. Jedną z pierwszych rzeczy, o jakie walczyła LO to prawo do politycznych i związkowych spotkań. Dopiero w 1906 roku było to możliwe. Drugą ważną sprawą było wywalczenie ośmiogodzinnego dnia pracy. Ale najważniejszą rzeczą było zagwarantowanie powszechnego prawa wyborczego.

** SACO– (Sveriges Akademikers Centralorganisation) – związek zawodowy osób z wykształceniem wyższym. Do SACO należy 25 niezależnych związków zawodowych. Organizacja broni interesy: osób z wykształceniem ekonomicznym, prawniczym, medycznym, po architekturze, bibliotekoznawstwie, naukach przyrodniczych. W sumie 581 000 osób jest zapisanych w SACO. 

*** TCO – (Tjänstemannens centralorganisation) – Organizacja zrzesza 17 niezależnych związków zawodowych i w sumie 1, 3 miliona osób. Członkowie i członkinie tych związków to inżynierowie, nauczyciele, policjanci, ekonomiści, pielęgniarki, urzędnicy samorządowi, rządowi, osoby pracujące w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych. Ponad 60% stanowią kobiety a około połowa członków i członkiń jest zatrudniona w sektorze prywatnym i publicznym. Organizacja coraz rzadziej używa rozszerzenia swojej nazwy, ponieważ coraz mniej jej członkiń i członków to urzędnicy.

(źródło: Rzecznik ds. Równouprawnienia – Jämställdhetsombudsmannen, „Kvinnor laeser mer böcker än män”, http://www.jamombud.se/news/Kvinnorlasermerbocke.asp , 26.06.2006r. oraz informacje na stronach omówionych organizacji związkowych)