Kategorie
Kraje nordyckie

Przemoc mężczyzn wobec kobiet

Jens Orback* minister ds. równouprawnienia w artykule opublikowanym na stronie rządowej pisze „Tam, gdzie żaden mężczyzna nie bije, tam żadna kobieta nie zostanie pobita”. Ten prosty związek, stwierdza minister, mówi, o tym, kto jest sprawcą i co jest możliwym rozwiązaniem. Minister odwiedził wiele  kvinnojourer** w Szwecji i na świecie, żeby stwierdzić, że ochrona kobiet i dzieci jest lepsza jeśli udało się zniechęcić mężczyznę do bicia.

W tym roku rząd szwedzki zwiększył wydatki budżetowe na działania na rzecz kobiet narażonych na przemoc ze strony mężczyzn o 100 milionów koron (około 50 mln zł). W wiosennym budżecie znajdą się 3 miliony koron (ok. półtora miliona zł) na wsparcie profesjonalnych przychodni dla mężczyzn dopuszczających się przemocy wobec kobiet. Ponadto z inicjatywy rządu zostanie opisana dotychczasowa działalność placówek zajmujących się przemocą mężczyzn wobec kobiet, ochroną dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą mężczyzn. Rząd chce ocenić, na jaką skalę pomoc jest udzielana i jak ewentualnie połączyć wysiłki różnych instytucji w walce z przemocą mężczyzn.

W Uppsali, o której pisze minister istnieje przychodnia dla mężczyzn, zorganizowane wsparcie dla dzieci z rodzin, w których miała miejsce przemoc, nowo wyremontowane Królewskie Centrum Kobiet (Rikskvinnocentrum), które jest specjalistyczną placówką z zakresu opieki zdrowotnej kobiet. Rząd wraz z Partią Lewicy (Vänsterpartiet) oraz Partią Zielonych (Miljöpartiet) planuje zamienić Królewskie Centrum Kobiet w krajowe centrum wiedzy. 

„Przemoc mężczyzn wobec kobiet jest poważną przeszkodą dla równouprawnionego społeczeństwa” – pisze Orback. Dodaje, że nie każdy mężczyzna dopuszcza się przemocy, lecz nieświadomie wielu przyczynia się do utrwalania stereotypowego rozumienia tego, co jest kobiece i męskie. Tradycyjna rola męska przyczynia się do podtrzymywania stereotypu, który wpływa zarówno na relacje kobiet, jak i mężczyzn. Wielu mężczyzn i chłopców nie chce lub nie ma siły sprostać roli przypisywanej mężczyźnie, dodaje minister. Ponieważ zmiana stereotypu męskości i kobiecości jest ważnym wkładem na rzecz równouprawnienia, rząd postanowił powołać grupę roboczą, która przyjrzy się bliżej roli mężczyzn po to, aby wypracować sposób zmiany tego tradycyjnego wzorca. 

Orback kończy swój artykuł słowami: „Równouprawnienie nie jest kwestią kobiet. To jest kwestia dotycząca kobiet i mężczyzn, dziewczynek i chłopców. Jestem dumny, że Szwecja uchodzi za jeden z najbardziej równouprawnionych krajów. Lecz nie będę usatysfakcjonowany tak długo, aż stworzymy inny świat – świat, w którym nie ma przemocy mężczyzn wobec kobiet”.

(źródło: Rząd Szwecji,  http://www.regeringen.se/sb/d/6345/a/63780 , 10.05.2006r.) 

*Jens Orback – minister ds. demokracji, kwestii dużych miast, integracji i równouprawnienia.

 ** kvinnojourer –(ROKS)  – zajmują się, jako wolontariuszki kobietami, które dotknęła przemoc ze strony mężczyzn