Kategorie
Kraje nordyckie

Kobiety, mężczyźni i stanowiska kierownicze

Kobiety i mężczyźni mają odmienne warunki do tego, żeby osiągnąć stanowisko kierownicze. Badanie przeprowadzone przez Ledarna* pokazuje, że kobiety częściej są narażone na szykany (trakasserier) ze względu na płeć. 

W badaniu, które przeprowadził Temo około 1000 osób na stanowiskach kierowniczych wypełniło ankiety. 38% kobiet i 3% mężczyzn przyznało, że byli gorzej traktowani z powodu swojej płci. 

Badanie pokazało również, że w procesie rekrutacji szefowe i szefowie kierują się innymi przesłankami zatrudniając inne osoby na stanowiska kierownicze. Szefowe przykładają większą wagę do równej reprezentacji płci w miejscu pracy, częściej zatrudniają osoby obcego pochodzenia. Kobiety częściej niż mężczyźni wzbraniają się przed objęciem kierowniczego stanowiska. Wymieniane czynniki, przy odmowie podejmowania się roli szefowej to: „brak wsparcia wśród pracowników”, „obarczające i trudne branie odpowiedzialności za pracowników”, „nie poradzę sobie z rolą szefowej”.

(źródło: Rzecznik ds. Równouprawnienia –Jämställdhetsombudsmannen, „Olika villkor för kvinnliga och manliga chefer”, http://www.jamombud.se/news/Olikavillkorforkvinn.asp , 2.05.2006r.) 

  • Ledarna– organizacja świadcząca usługi osobom na stanowiskach kierowniczych. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do klienta, służy radą, wymianą pomysłów i praktycznymi wskazówkami.