Kategorie
Kraje nordyckie

Miasteczko Salem

Jak podaje szwedzki GUS (Statistiska centralbyrån) 47% stanowisk kierowniczych w gminie Salem zajmują kobiety, co stanowi najwyższy procent w całej Szwecji. Drugie miejsce zajęła Pajala z 42%. Pozostałe gminy osiągnęły poniżej 40%. Najniższy wynik zanotowano w gminie Gnosjö, gdzie jest 12% szefowych. Inną gminą zdominowaną przez mężczyzn jest Värnamo z 85% szefów.  

Najbardziej równouprawnione są urzędy wojewódzkie, gdzie średnia udziału kobiet na stanowiskach zarządczych wynosi 51%. Największe dysproporcje zanotowano w sektorze prywatnym, gdzie co czwarta osoba na stanowisku kierowniczym, to kobieta. Najgorzej sytuacja wygląda w administracji centralnej, gdzie szefowych jest 35%. Największa ilość szefowych jest w administracji samorządowej na poziomie gmin, aż 62%. 

(źródło: Rzecznik ds. Równouprawnienia (Jämställdhetsombudsmannen), http://www.jamombud.se/news/Flestkvinnligachefer.asp , 5.05.2006r.)