Kategorie
Kraje nordyckie

Recepta na dobrobyt

Aby państwo mogło się rozwijać trzeba zatroszczyć się o wiedzę i kompetencje wszystkich obywateli. Każda osoba, zarówno kobieta, jak i mężczyzna powinna mieć możliwość rozwijania swojego talentu w tym obszarze, w którym ma największe predyspozycje – bez względu na płeć. Równouprawnienie między kobietami i mężczyznami jest w związku z tym ważnym czynnikiem rozwoju państwa. Aby osiągnąć rozwój, polityka równych szans powinna przenikać wszystkie obszary polityki rządu.

(źródło: Rząd Szwecji: http://www.regeringen.se/sb/d/2593)