Kategorie
Kraje nordyckie

Eldorado dla bezrobotnych

Feministiskt initiativ (Inicjatywa Feministyczna, w skrócie F!) domaga się zwiększenia pomocy państwa dla matek samotnie wychowujących dzieci, podniesienia zasiłku rodzinnego do 2000 koron miesięcznie (ok. 1000 zł). W programie partii można znaleźć m.in. propozycję równiejszego podziału zasobów. F! postuluje wprowadzenie sześciogodzinnego dnia pracy, dzielonego pomiędzy rodziców ubezpieczenia i hojniejszych zasiłków dla bezrobotnych.  

F! chce zrezygnować z oczekiwania na wypłatę zasiłku przez 45 dni dla osób, które złożyły wypowiedzenie. Powinno to głównie pomóc zmienić pracę tym, którzy źle czują się na obecnym stanowisku pracy. W programie partii jest również zapis o zwiększeniu zatrudnienia w służbie zdrowia, jak również o podniesieniu płac w zawodach zdominowanych przez kobiety. 

Na argumenty, że te zmiany są zbyt drogie, rzeczniczka Devrim Mavi wyjaśnia:

Nie uważamy, że można mieć ekonomiczne argumenty przeciw zmianie na rynku pracy,  która sprawi, że ludziom będzie się lepiej żyło.

Reformy zostaną przeprowadzone poprzez zmianę istniejących priorytetów. Niemniej jednak niezbędne pieniądze są dostępne w budżecie. Propozycja Inicjatywy Feministycznej jest rezultatem intensywnych prac 15 grup roboczych, które w najbliższym czasie będą dopracowywały szczegóły programu.

Jedną z kwestii, w którą ze szczególną uwagą zaangażowały się grupy robocze to przemoc wobec kobiet. F! chce przeciwdziałać pornografii wprowadzając regulację prawną, która mówi, że np. zakup wszelkich usług seksualnych służących pornografii byłby zabroniony a kary spoczywałyby na kupującym.

Według Inicjatywy Feministycznej szkoły powinny stać się państwowe, żeby zapobiec niesprawiedliwościom dotykającym uczniów w gorszej sytuacji ekonomicznej. Jeżeli chodzi o sprawy ekologiczne, to F! postuluje całkowite zlikwidowanie energii atomowej.

F! akceptuje członkostwo Szwecji w strukturach europejskich i uważa, ze Szwecja musi być bardziej aktywna, żeby upowszechniać równouprawnienie w Europie.  
(źródło: http://www.tv4.se , 28.02.2006 r.)

*a-kassa (kasa bezrobotnych / arbetslöshetskassa) jest organizacją, która zabezpiecza członków i członkinie, którzy stają się bezrobotni przed utratą środków finansowych. Opłaty członkowskie pokrywają wyłącznie czynności administracyjne, które są niezbędne do prowadzenia kas bezrobotnych. Same zasiłki finansuje państwo. Każda osoba, która pracowała przynajmniej 5 tygodni, średnio 17 godzin tygodniowo trafia do a-kassa. W Szwecji istnieje 38 kas bezrobotnych. Większość ich członków była wcześniej członkami związków zawodowych. Istnieje Alfakassa, która skupia osoby bez względu na zawód, ale można również zapisać się do branżowych kas. Alfakassa pomaga również osobom nie zrzeszonym, które wykupiły podstawowe ubezpieczenie, obecnie jest to nie więcej niż 320 koron dziennie (ok. 160 zł). Zasiłek jest ograniczony do 78% od maksymalnej kwoty 20 075 koron miesięcznie (ok. 10 036 zł). Oznacza to, że maksymalnie można otrzymać do 16 060 koron miesięcznie ( 8 030 zł) bez względu na wysokość dochodu. Suma ta podlega opodatkowaniu.

(źródło: http://susning.nu )