Kategorie
Kraje nordyckie

Agresywni rodzice

Rodzic, który dopuścił się przemocy wobec innego członka rodziny zostanie pozbawiony prawa do opieki nad dzieckiem, zaproponował rząd w nowym projekcie ustawy. Przyznawana po rozwodzie opieka nad dzieckiem sprawowana przez oboje rodziców jest dobrą formą lecz sąd powinien mieć możliwość ograniczenia praw rodzicielskich wbrew woli jednego z rodziców. Podobnie myśli Komitet ds. Opieki (vårdnadskommittén), który latem zeszłego roku wydał swoją opinię.  

Jednak rząd sprzeciwia się kilku propozycjom Komitetu. Między innymi okresowi próbnemu w przyznawaniu władzy rodzicielskiej w sądzie apelacyjnym. Ponadto wyznaczaniu specjalnych sędziów i sędzin w procesach o przyznawanie władzy rodzicielskiej. Rząd zgadza się z propozycją Komitetu, która mówi, że procesy o przyznanie władzy rodzicielskiej powinny toczyć się wyłącznie w sądzie powszechnym a nie w sądzie administracyjnym (np. wojewódzkim sądzie administracyjnym). Dzięki temu procesy o przyznawanie władzy rodzicielskiej trwałyby krócej.  

Dobro dziecka powinno być najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu opieki rodzicielskiej. Obecnie dziecko musi mieć przynajmniej 12 lat, żeby jego zdanie było brane pod uwagę w przyznawaniu opieki rodzicielskiej. W propozycji rządu granica wiekowa zostanie zlikwidowana. Co czwarte dziecko mieszka po rozwodzie raz u jednego, raz u drugiego rodzica. W propozycji rządu zachęca się do ostrożnego wprowadzania takiej formy opieki nad dzieckiem. Dziecko nie powinno być zmuszane np. do uczęszczania do dwóch różnych przedszkoli. Rząd proponuje również, że Komisja ds. Socjalnych (socialnämnden) powinna mieć prawo do zajmowania się przypadkami, gdy sytuacja dziecka pogorszy się po decyzji sądu o przyznaniu opieki rodzicielskiej. Komisja ds. Socjalnych będzie również zajmowała się prawem dziecka do kontaktów z dziadkami i babciami. 

  • Bardzo dobrze, że w ustawie ma być zapis, że najważniejsze jest dobro dziecka – mówi Olof Hülphers, prawnik przy BRIS, Barnens rätt i samhället*. – Jednak jesteśmy rozczarowani, że nie ma zapisów regulujących, jak konflikty pomiędzy rodzicami np. o zamieszkanie mają zostać rozwiązane.

Nowa ustawa mogłaby wejść w życie 1 lipca 2006 r.

(źródło: Anna Bratt, „Våldsam förälder ska inte få gemensam vårndad”, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=529886 , 17.03.2006 r.) 

  • BRIS, Barnens rätt i samhället*.(Children’s Rights in Society) – organizacja pozarządowa, niezależna religijnie i apolityczna, pomaga dzieciom, którym dzieje się krzywda. Jest ogniwem łączącym dzieci, dorosłych i społeczeństwo. Centrum lobbystyczne walczące o traktowanie dziecka, jako indywiduum; wpływa na opinię publiczną, decydentów i decydentek.