Kategorie
Kraje nordyckie

Wyżsi Szwedzi zarabiają więcej

Gazeta Östran donosi o wynikach badań szwedzkiego zespołu. Profesor Dan-Olof Rooth z Baltic Business School Uniwersytetu w Kalmarze przeanalizował statystyki 500 000 mężczyzn w wieku 18 lat, z czasów, gdy odbywali oni służbę wojskową. Następnie profesor wraz ze współpracownikami porównał wzrost mężczyzn z wysokością ich pensji, którą otrzymywali w wieku 28 – 38 lat. Po analizie danych wykryto pewną zależność, im statystycznie wyższy wzrost mężczyzn tym wyższa była średnio ich pensja. Na każde 10 centymetrów wzrostu przypadały średnio wyższe o 6 % zarobki.

Wyżsi mają lepiej

ONZ przyjmuje kryterium wzrostu, jako wyznacznik dobrobytu. W społeczeństwach o większym dostępie do pożywienia występuje wyższa średnia wzrostu. Na światowej piramidzie wzrostu dominuje Holandia, w której odnotowuje się najwyższych statystycznie ludzi. W Korei Północnej średnia wzrostu w społeczeństwie spadła o 5 cm od czasów dyktatury.

Profesor nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że wyżsi statystycznie zarabiają więcej. Sądzi, że może u osoby, która potencjalnie mogłaby osiągnąć 180 cm a ma 178 wzrostu, ponieważ np. często chorowała w dzieciństwie uległ zmniejszeniu nie tylko wzrost, ale i umiejętności kognitywne. Tę tezę będzie się starał zbadać w kolejnym badaniu.

Badania profesora Rootha i jego współpracowników zyskały rozgłos międzynarodowy. Szczególnie duże zainteresowanie wynikami jego badań odnotowano w USA, gdzie średnia wzrostu Amerykanów spadła, co odczytywane jest, jako pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa. Rooth planuje podobne badania przeprowadzić na grupie kobiet, aby zbadać, czy ta sama tendencja pojawi się odnośnie ich pensji.

Dan-Olof Rooth

Dan-Olof Rooth –  pracuje w Baltic Business School przy Uniwersytecie w Kalmarze, w swojej pracy naukowej skupia się m.in.: na problemach osób urodzonych za granicą, kwestiach związanych z rynkiem pracy, zajmuje się pojęciem dyskryminacji, polityką integracyjną uchodźców.

Źródła:

1) Fredrik Gunér/TT Stockholm TT, Studie kopplar längd till lön, 7.03.2009, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2565019.svd  
2) Oddbjörn Andersson, Långa får bättre betalt, 6.03.2009, http://www.ostran.se/nyheter/kalmar/laanga_faar_baettre_betalt
3) Inteligencja kognitywna, Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_kognitywna
4) Umiejętności kognitywne, Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Test_inteligencji
5) Dan-Olof Rooth, strona uczelniana, http://www.bbs.hik.se/forskning/rooth/
6)Handelshögskolan BBS, http://www.bbs.hik.se/index.htm