Kategorie
Kraje nordyckie

Baby boom, czyli rekordowa liczba urodzeń w Szwecji

Statistiska centralbyrån (SCB, odpowiednik naszego GUS-u) opublikowało najnowsze statystyki. Nowy 2008 rok powitało 9 182 927 Szwedek i Szwedów. Rekordowa liczba osób zdecydowała się imigrować do Szwecji, bo aż 99 485, czyli o 4 000 więcej niż w roku 2006 (Porówna z: Czy Szwecja to kraj dla imigrantów?). Spośród tych osób najwięcej, bo 15 949 to Szwedzi i Szwedki, którzy zdecydowali się powrócić do kraju. 15 200 imigrantów pochodzi z Iraku. Poza tym dużą grupę stanowili Rumuni, Bułgarzy i Polacy, którzy stanowią 19% wszystkich imigrantów.

Na wyjazd ze Szwecji zdecydowało się 45 418 osób i jest to wzrost o 1% w stosunku do zeszłego roku. 56% emigrantów, to osoby urodzone poza Szwecją, które wyjechały do swoich ojczystych krajów. Szwedzi urodzeni w Szwecji najczęściej na miejsce emigracji wybierali Norwegię.

Liczba urodzeń dzieci w 2007

W 2007 roku urodziło się 107 421 dzieci, z czego 55 259 to chłopcy a 52 162 dziewczynki. Stanowi to wzrost urodzeń w stosunku do 2006 o 1,4%.

91 729 osób zmarło w 2007 roku. 47 759 kobiet i 43 970 mężczyzn. Na 1000 urodzeń, 2,5 kończyło się śmiercią w pierwszym dniu od porodu. Stanowi to spadek śmiertelności niemowlaków w stosunku do 2006 roku (2,8).

33 629 osób otrzymało obywatelstwo szwedzkie w 2007 roku, czyli 34% więcej niż rok wcześniej.

47 898 osób zawarło związek małżeński w 2007 roku, czyli 5% więcej od ubiegłego roku. W 2007 odnotowano 20 669 rozwodów, czyli 2% więcej w stosunku do 2006. 650 osób zarejestrowało związek partnerski a 189 wyrejestrowało.

Liczba urodzeń według lat

Urodzenia w statystykach:
2007 – 107 421
2006 – 105 913
2005 – 101 346
2004 – 100 928
2003 – 99 157

Źródło:
1) TT, Många barn föddes i fjol, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1870707.ab, 19.02.2008
2) Statistiska centralbyrån – http://www.scb.se
3) Sveriges folkmängd – http://www.scb.se/templates/pressinfo____227515.asp , 19.02.2008, nr 2008:046