Kategorie
Kraje nordyckie

Przemoc w szwedzkiej rodzinie

Rząd szwedzki domaga się powoływania specjalnej komisji ds. przemocy domowej w każdym przypadku zabójstwa kobiety przez partnera. Szwedzka Ministra Zdrowia Maria Larsson (chadecja) chce otrzymywać raporty relacjonujące każdy przypadek.

Zadaniem komisji będzie sprawdzenie, czy społeczeństwo jest wystarczająco chronione przed przemocą w rodzinie. Praca komisji ma być wzorowana na Lex Bobby (Prawo Bobby’ego). Jest to nowe rozwiązanie prawne ustanowione po tym, jak dziesięcioletni Bobby ze Smålandii został zamordowany przez swojego ojczyma i matkę. Zgodnie z Lex Bobby po każdym przypadku zabójstwa dziecka ma zostać przeprowadzony wywiad odpowiadający na pytania: co społeczeństwo, sąsiedzi, pracownicy instytucji społecznych wiedzieli o sytuacji dziecka, jakiego rodzaju środki zaradcze były podejmowane i jak dziecko mogłoby zostać uchronione przed zabójstwem. Ponadto proponuje się otwarcie w każdej gminie centrali, w której kobiety narażone na przemoc w rodzinie otrzymałyby kompleksowe wsparcie, potrzebne w takiej sytuacji zarówno ze strony policji, psychologa, lekarza, czy pomocy społecznej. Obecnie, jak podkreśla w rozmowie z aftonbladet.se Mikael Rying z Brottsförebyggande rådet (Brå)1, urzędu państwowego, który m.in. analizuje przestępczość w Szwecji, kobiety w podobnej sytuacji muszą odwiedzić siedem różnych instytucji, aby otrzymać pomoc. W związku z tym, że wśród ofiar przeważają kobiety z rodzin imigrantów, to właśnie im należy zapewnić szczególnie dużo uwagi.

Aftonbladet.se podaje za Brå dane dotyczące zabójstw kobiet w latach 1990-2004:
456 morderstw łącznie (ok. 17 rocznie, 30% imigrantki) w tym:

  • 253 zabitych przez męża / partnera (1 kobieta zabita przez partnerkę)
  • 66 zabitych przez znajomego, który nie był rodziną, ani partnerem (w tym 6 zabitych przez kobiety)
  • 53 zabitych przez krewnego, najczęściej dorosłe dziecko (w tym 6 zabitych przez kobiety)
  • 30 zabitych przez nieznanego sprawcę

Jak podaje feminoteka.pl za „Gazetą Wyborczą”,  ze statystyk polskiej policji wynika, że w 2007 roku odnotowano 848 zabójstw kobiet, będących wynikiem przemocy domowej lub picia alkoholu.

1 Brottsförebyggande rådet (Brå) – http://www.bra.se – ośrodek badawczo-rozwojowy w szwedzkim systemie prawnym, na który składają się następujące urzędy: policja, prokuratura, sądy, więziennictwo. Punktem wyjścia dla szwedzkiej polityki dotyczącej przestępczości są prace nad zapobieganie zbrodniom i wykroczeniom. Brå jest urzędem, który wspiera działania na rzecz spadku przestępstw i wzrostu bezpieczeństwa obywateli poprzez analizę danych na ten temat, informowanie o przestępczości i sposobach jej zapobiegania. Brå prowadzi oficjalne statystyki dotyczące przestępczości, ocenia propozycje reform, prowadzi badania na temat przestępczości aby pozyskać nową wiedzę na temat walki z nią, ponadto wspiera samorządy lokalne w działaniach zapobiegających wzrostowi przestępczości. Brå podlega rządowi oraz współpracuje z wieloma innymi urzędami i organizacjami. Grupą docelową działań Brå są decydenci, pracownicy systemu prawnego, osoby zajmujące się prewencją, media i społeczeństwo. Brå istnieje od 1974 roku a urzędem obecnie kieruje Jan Andersson. (tłumaczenie tekstu ze strony Brå)

Kriminalvården – http://www.kriminalvarden.se – system więziennictwa, więziennictwo

źródło:
1) Kommission ska utreda kvinnomord, http://www.aftonbladet.se/kvinna/article1603887.ab, 10.01.2008
2) KGP: Więcej zabójstw z powodu przemocy domowej w 2007 roku,  http://www.feminoteka.pl/news.php?readmore=2538, 10.01.2007