Kategorie
Kraje nordyckie

Kryzysik na szwedzkim rynku pracy

Jak sobie poradzić szybko i efektywnie z bezrobociem?

Nie wiem, skąd przekonanie prawicy, że zlikwidowanie podatku od wzbogacenia, zmniejszenie wysokości zasiłków czy finansowanie z budżetu państwa połowy wydatków na płatne usługi domowe może uratować szwedzki rynek pracy? Dzieje się przeciwnie. Dofinansowanie przez rząd komercyjnych usług domowych, jak np. sprzątanie, wpłynęło na obniżenie cen tych usług, co znacząco odbija się na pensjach osób, które w nich pracują. Obniżenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych sprawia, że więcej osób podejmuje pracę na gorszych warunkach finansowych.

Najlepszy sposób walki z bezrobociem w Szwecji?

Ponad połowa respondentów w badaniu przeprowadzonym przez Sifo na zlecenie Jobbrådslag jest przekonana, że najlepszym sposobem walki z bezrobociem jest kształcenie w zawodach, na które jest popyt i organizowanie kursów zawodowych dla bezrobotnych. Jako ważne uważa się finansowanie współpracy na pograniczu gospodarki i szkolnictwa wyższego a zwłaszcza inwestowanie w innowacyjną gospodarkę. Jak słusznie zauważyli Luciano Astudillo i Sven-Erik Österberg, którzy zaprezentowali wyniki badań na łamach gazety „Dagens Nyheter”, Szwecja najlepiej rozwija się dzięki inwestycjom w naukę.

źródła:
1) Luciano Astudillo i Sven-Erik Österberg, Utbildning bästa medlet att sänka arbetslösheten, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=768889&rss=572, 12.05.2005