Kategorie
Kraje nordyckie

Podatki w Szwecji

Podsumowane zostały rozliczenia podatkowe za rok 2006. 1 007 000 osób, czyli co piąty mieszkaniec Szwecji, w wieku 20-64 lata odpisał w zeznaniu podatkowym opłaty za przejazdy z pracy do domu. W niektórych gminach niemal połowa mieszkańców skorzystała z tej ulgi. Średnio odpis wynosił 14 300 koron rocznie. Najwyższe odpisy, średnio po 22 000 koron dokonano w gminach Trosa, Norrtälje, Bjurholm i Strängnäs.

Odliczenia za przejazdy z domu do pracy

W 2006 roku więcej osób zapłaciło podatek od wzbogacenia, który wyniósł w sumie 5,9 miliardów koron. Średnio podatek od wzbogacenia wynosił na osobę 20 900 koron: dla kobiet 16 700 a dla mężczyzn 25 000.

Zmniejszyła się kwota prywatnych składek emerytalnych w grupie osób w wieku 20-34 lata. W sumie w grupie osób 20-64, 38% odłożyło pieniądze na emeryturę, z czego 42% to kobiety a 34% to mężczyźni.

Państwo zarobiło na podatku od nieruchomości dla osób fizycznych 1,5 miliarda koron. Średnio rocznie zapłacono ok. 4 300 koron. Najwyższy podatek od nieruchomości zapłacono w gminie Danderyd w wysokości 12 000 koron.

Źródła:
1) Statistiska centralbyrån, Skatter och taxerade inkomster 2006,  http://www.scb.se/templates/pressinfo____228480.asp, 21.02.2008, nr 2008:049