Kategorie
Kraje nordyckie

Ciąża to nie kara

Czterem policjantkom, zmieniono zakres obowiązków i przeniesiono je do zadań analitycznych, „papierowych”, ze względu na ciążę. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem za wyjątkiem jednego. Kobietom wydłużono tygodniowy czas pracy o 5,5 godziny, uzasadniając, że ich służba polegała wcześniej na zmianowym systemie pracy, a teraz wykonują inne obowiązki.

Arbetsdomstolen (AD, Sąd Pracy) uznał takie działanie za niezgodne z prawem i przyznał każdej z poszkodowanych policjantek odszkodowanie w wysokości 100 000 koron, podkreślając, że kobieta w ciąży ma prawo przejść na stanowisko bezpieczne dla ciąży, ale nie może zostać pozbawiona przysługujących jej wcześniej przywilejów.

Źródła:
1) Stockholm TT, Gravida poliser vann i AD, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_868635.svd, 13.02.2008